Prosjekt Webløft er avsluttet. Ansvaret for å følge opp bibliotekene som deltok i prosjektet ligger hos de enkelte fylkene.

Informasjon som lå på denne siden er i stor grad utdatert og vi har derfor valgt å fjerne det.

 Det er fortsatt mange bibliotek som har Webløftsider, og vi minner om facebookgruppa Webløft

 Dette er et forum for alle som er en del av felleskapet.

Her kan du spørre om alt som har med Webløft-løsningen å gjøre. Ved å samle alle spørsmål og svar her håper vi at vi kan ha enda større glede av hverandre og all web-kompetansen som finnes blant Webløft-bibliotekene.

De nyeste filmene fra Webløftskolen finner man på bibliotekutvikling.no Vi gjør oppmerksom på at det er et par år siden disse ble produsert og de vil derfor ikke være fullt oppdatert.

Kurs 1 Ny Webløftside

Kurs 2 Fyll nettsiden med innhold

Kurs 3 For viderekomne

Vestland og Viken har samarbeidet om å få på plass et nytt Webløft tema. Leverandør av nytt tema er Akrobat.

Ønsker du å vite mer om nytt webløft tema kan du ta kontakt med 

Kari Skibenes, Bibliotekutvikling Vestland og Cecilie Weinholdt, Viken fylkesbibliotek

Translate »