Bakgrunn

I 2011 tok Buskerud fylkesbibliotek tak i en stadig voksende utfordring for bibliotekene i fylket vårt. Selv om alle bibliotekene hadde nettsider var ingen fornøyde.

Fylkesbibliotekets reagerte umiddelbart, og i februar 2011 leverte vi våre første Webløft-sider til de seks kommunene i Hallingdalsregionen.

Da, som nå, baserte sidene seg på CMS-løsningen WordPress. Senere har vi levert mange nettsider, og mer enn halvparten av folkebibliotekene i Buskerud har nå fått nettsider fra oss.

For oss var det helt avgjørende at løsningen baserte seg på åpen kildekode. Videre måtte løsningen kunne tilby tilpasningsdyktig teknologisk plattform og designfundament. Sist, men ikke minst, skulle den være enkel å bruke for bibliotekene våre.

WordPress oppfylte alle de kravene vi stilte. Som verdens klart mest populære CMS-løsning med et enormt (og stadig økende) tilfang av utvidelser er vi sikre på at vi gjorde et riktig valg. Til beste for bibliotekene i Buskerud, og for andre bibliotek som ønsker å ta del i Webløft.

Translate »