NB! Fra 2015 er det skjedd kosmetiske endringer i Kontrollpanelet. Se under videoen for riktig klikk-rekkefølge.

I denne videoen forklarer vi deg hvordan du bytter ut logoen Biblioteket som ligger inne som standard i grunnsiden.  Vi har god erfaring med en bredde på mellom 300-500 px og 60-100px høyde, men dette er ikke noe must. I tillegg viser videoen deg hvordan du bytter ut grunnsidens favicon, det lille emblemet som vises i nettlesernes fanekort.

Kontrollpanel>Divi>Temaalternativer>General Settings>Logo

 

 

Translate »