Har jeg lov til å bruke dette bildet?

Har jeg lov til å bruke dette bildet?

Alt blir finere med noen illustrerende bilder til, i alle fall på nett. Vi oppfordrer alle å bruke bilder når de lager nye innlegg på nettsidene sine. Men bildebruk er ikke alltid så enkelt. Samtidig er det ingen grunn til å gjøre dette området mer komplisert enn nødvendig. Det finnes  tross alt et lovverk for dette. Her gjengir vi de viktigste tingene du må huske på når du bruker andres fotografier.

1.Lovverk om rettigheter

Åndsverksloven § 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt nåra) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,

b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn
interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet
og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller

e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

2 Creative Commons

Offentlige bibliotek i særstilling mht. bruk av CC-lisensiert materiale

Creative Commons-lisensiering har åpnet for enklere tilrettelegging for gjenbruk enn tidligere. CC-lisensene kommer i ulike utgaver som du finner nærmere beskrevet på Creative Commons sine nettsider.

3 flickr-logoFinne CC-lisensiert bildemateriale

For å finne bildemateriale som er cc-lisensiert kan du bruke avansert søk i flickr, eller benytte deg av tjenesten Flickrcc på Bluemountains.net. Her finner du kun CC-lisensiert materiale.

Når det gjelder bruk materiale som er Creative Commons-lisensiert med godkjent for ikke-kommersiell (Non-commercial)  bruk må man være en “tillatt NC-bruker” i følge creativecommons.no

Her finner vi at offentlige bibliotek er såkalte “tillatte NC-brukere”

mens f.eks. statlige-, fylkeskommunale og kommunale institusjoner (f.eks. Regjeringen) oppfattes ikke som “tillatte NC-brukere” av Creative Commons Norge. 

4 Anbefalt rapport om foto og rettigheter

Om du ønsker å gå dypere inn i denne materien anbefales advokat Andreas Galtungs meget grundige  juridiske vurdering i rapporten “Fri tilgang til foto på nett”  Du finner vurderingene på s. 27-90, og rapporten finner du her. Her står også rettighetsproblematikk knyttet til åndsverk behørig omtalt.

Les rapporten "Fri tilgang til foto på nett" her

 

Translate »