NB! Fra 2015 er det skjedd kosmetiske endringer i Kontrollpanelet. Se under videoen for riktig klikk-rekkefølge.

I denne videoen forklarer vi deg hvor og hvordan du legger inn din egen tilpassede CSS i Webløft 4.

Kontrollpanel>Divi>Temaalternativer>General Settings>Custom CSS
Translate »