Nettsideinnstillinger – trinn 1: Logo og profilfarger

Vi anbefaler å starte her, med å legge inn logo, favicon, og profilfarger. Grunnen til dette er at du i flere av de andre innstillingene skal bruke fargene.

Når du legger til en farge kan du enten bruke formatet rgb, der det legges inn som f.ex. 0,0,0 for svart og 255,255,255 for hvit, eller du kan legge det inn som HEX, der f.ex. hvit er #ffffff og svart er #000000.

Det går også an å lage delvis gjennomsiktige farger

Til slutt må du legge til et navn på fargen i feltet til høyre, f.ex. “ny profilfarge”. “Kommunegrå” eller lignende – og husk å lagre ved å trykke på den blå “update”-knappen øverst til høyre på siden.