To år har passert og Norges største folkebibliotek-prosjekt (målt i tildelte midler fra Nasjonalbibliotekets prosjekt- og utviklingsmidler) avsluttes i dag. Prosjektet har preget hele bibliotekfeltet i 2015-2017, og en ny digital infrastruktur mellom bibliotek er etablert. Med basis i de viktige prinsippene om åpen og fri programvare og åpne lisenser har Webløft vist hvordan man kan forvalte skattebetalernes penger best mulig. Før vi ser nærmere på hvordan Webløft vil arte seg etter at prosjektet formelt er avsluttet må vi si:

TUSEN TAKK, ALLE SAMMEN! 

Uten engasjementet og deltakelsen fra alle dere fantastiske kolleger rundt om i hele landet ville ikke Webløft vært noe som helst. Mange av dere har vært veldig tøffe, dere har kastet dere ut i ukjent terreng, gjort pionerarbeid og stått sammen med oss gjennom både opp- og nedturer. Heldigvis har det vært aller mest snakk om oppturer, og mye av det er igjen takket være dere. Alle mailene, kommentarene og samtalene med dere har ført til store forbedringer av Webløft og utviklingsjobbene underveis. I tillegg har vi merket oss et stadig sterkere samhold mellom Webløft-bibliotekene, manifestert gjennom hvordan vi alle trår til og hjelper hverandre når vi har muligheten til det. Dette har gjort arbeidet med Webløft til en stor berikelse for oss som har jobbet aller tettest med prosjektet, og vi liker å tro at Webløft har gitt mye tilbake til bibliotekfeltet også. Til slutt en stor takk til Nasjonalbiblioteket som gjorde Webløft mulig ved å prioritere oss i søknadsbunken både i 2015 og 2016.

Så til saken! 100 norske bibliotek har allerede lansert nettsider basert på Webløft, og mange, mange flere er fortsatt på vei. Derfor er det mange som spør seg “hva nå?”. Her kommer en oppsummering av planene for 2017:

Arbeid med driftsmodell 2017

I prosjektsøknaden står det:

Prosjektet skal etablere varig infrastruktur for biblioteksamarbeid om innholdsproduksjon, kompetansedeling og felles videreutvikling av Webløft-løsningen.

Gjennom hele prosjektet har det vært arbeidet på mange nivå med utfordringen om hva som skal skje etter at prosjektperioden er omme. Buskerud fylkesbibliotek (som prosjektansvarlig) har i februar forelagt styringsgruppa, bestående av fylkesbiblioteksjefene i prosjektfylkene Akershus, Østfold, Telemark, Vestfold og Finnmark (og Buskerud) aktuelle driftsmodeller for tida etter prosjektperioden. Alle har kommet med tilbakemeldinger på hvilke(n) modell(er) som synes mest gjennomførbar(e). Buskerud har nå sammenfattet tilbakemeldingene og utarbeidet et dokument som nærmer seg en konklusjon på basis av disse. Dette dokumentet ligger nå hos styringsgruppa, og etter nok en gjennomgang der vil dokumentet bli løftet opp på fylkesbiblioteksjefkollegiets møte som finner sted i Stjørdal i begynnelsen av april 2017. Der vil det åpnes for en dialog om hvordan veien videre kan løses på beste mulige måte for bibliotek-fellesskapet, og også gå ut en åpen henvendelse til alle fylkesbibliotek for mulig kobling på det videre arbeidet med Webløft.

Det er viktig å ivareta valgfrihet og elastisitet for alle parter i løsningen vi lander på, ettersom det er store forskjeller mellom fylkesbibliotekene, og mellom folkebibliotekene. Samtidig er det store fordeler ved å knytte seg sammen og dra i samme retning på mange områder, noe styringsgruppa også vil tillegge stor vekt i dokumentet som blir lagt frem på møtet i Stjørdal.

Så til deg som har en Webløft-nettside som er lansert eller på testerver. Her er det du må vite:

Servere 2017:

Testbibliotek må enten lansere eller si fra seg nettsiden sin innen 15.06.2017. Da utløper avtalen vår med server-leverandøren. Ta kontakt med oss på webloft(a)bfk.no så hjelper vi deg med flytting av siden.
Bibliotek som har lansert nettsiden sin har serverplass frem til 31.12.2017. Målet for oss alle er at det innen den tid har manifestert seg forskjellige aktuelle valgmuligheter i kjølvannet av fylkesbiblioteksjefkollegiemøtet i april.

Support 2017

Trenger du hjelp til arbeid på nettsiden din er det flere steder å finne svar.

Facebook-gruppa for Webløft. 
Her kan du spørre om alt som har med Webløft-løsningen å gjøre. Ved å samle alle spørsmål og svar her håper vi at vi kan ha enda større glede av hverandre og all web-kompetansen som finnes blant Webløft-bibliotekene.

Webløft-skolen

Webløft-skolen er stappet full av instruksjonsvideoer som loser deg gjennom hver enkelt lille funksjon og plug-in som er del av Webløft

Elegant Themes

For de mest tekniske spørsmålene kan det gjøres en henvendelse i support-forumet til Elegant Themes. Her må du logge deg inn, og det krever at du har lisens. Alle fylkesbibliotekene i Webløft har en slik lisens og kan gjøre henvendelse for deg. Mange andre fylkesbibliotek har også gått til anskaffelse av en slik lisens, og kan dermed målbære det du lurer på, om du da ikke ønsker selv å gå til anskaffelse av en.

Utvikling, kompetanse og community 2017

Vi kjenner allerede til en rekke store søknader om prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2017 der Webløft inngår som et element i større eller mindre grad. Dette applauderes, for så lenge vi bruker åpne lisenser og utvikler modulært ( dvs. i plug-ins) kan en -1- utvikling potensielt tas i bruk av mer enn 150 bibliotek uten merkostnad. 150 fordi utbredelsen av WordPress (som Webløft er bygget på) i bibliotekfeltet er enda større enn bare Webløft. Se kart med oversikt her, og bruk venstremenyen for å legge på laget med “Andre bibliotek med WordPress”.

Webløft har også ført til mer dialog mellom fylkesbibliotekene i landet. Denne kontakten skal vi uten tvil bygge videre på, og vi vil etter beste evne bistå kolleger med kunnskapen vår, mye på samme måte som vi har gjort det i løpet av selve prosjektet.

Forøvrig:
Buskerud fylkesbibliotek vil fremdeles drifte serveren for artikkeldeling knyttet til WL Article Adopter
Buskerud fylkesbibliotek vil, dersom ønske om det, stå som arrangør av Webløft-konferansen 2017
Buskerud fylkesbibliotek vil opprettholde Webløft-skolen og invitere flere til å bidra med innhold
Buskerud fylkesbibliotek vil opprettholde nettsiden Webloft.no og invitere flere til å bidra med innhold
Buskerud fylkesbibliotek vil lose trygt i havn de siste forbedringene av plugin-utviklingsløpene i prosjektet. Forskjellige utviklere sitter nå og perfeksjonerer våre plu-ins WL Katalogsøk, WL Kultrusøk, WL Article Adopter og WL Kirjastokaista.

Det skal rapporteres på de tildelte prosjekt- og utviklingsmidlene til Nasjonalbiblioteket innen den 15. juni. Denne rapporten vil inneholde mer detaljert informasjon om hvordan vi har lykkes med prosjektmålene. Forøvrig anbefaler vi å søke etter informasjon her på webloft.no, hvor det er publisert mye informasjon underveis i prosjektet.

Drammen 16.03.2017

Petter von Krogh, prosjektleder

 

Translate »