Tjenester-blokken

Tjenester-blokken er en blokk som er tilrettelagt for å passe til å legge ut informasjon om flere forskjellige typer tjenester, både fysiske og digitale.

Valgmulighetene i blokka, se liste nedenfor
Her kan du se hvordan blokka ville se ut med de forskjellige valgene ved siden av.
Hvis man ikke legger til noen linker/knapper nederst vil de ikke vises

Du har endel forskjellige valgmuligheter:

  1. Tittelen øverst i blokka.
  2. “Hovedlink” som vil ligge på tittelen
  3. Bilde til blokka
  4. Tekst til blokka
  5. URL til link/knapp under blokka
  6. Tekst til link/knapp under blokka. Hvis man ikke legger inn noe bilde i neste trinn blir dette teksten på knappen/linken. Legger man inn et bilde blir dette i stedet brukt som title og alt-tekst på bildet.
  7. Evt bilde til link/knapp under blokka. Merk at dette er valgfritt, men kan være fint f.ex. til lenker til apper i App Store eller Google Play
  8. Trykk på “legg til rad” for å legge til flere slike linker/knapper under blokka
  9. Ved å trykke og dra på tallene foran hver rad kan du bytte rekkefølge på dem