At det kommer nye fylkesbibliotek med Webløft-nettsider hører naturlig nok til sjeldenhetene. Men i dag har en slik sjeldenhet inntruffet når Rogaland fylkesbibliotek lanserer sin nye nettside. Det betyr at fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland nå bruker Webløft som sin nettsideløsning. Gjennomgående for disse fylkene er at det er mange folkebibliotek som bruker Webløft der også. Det er derfor genialt at fylkesbibliotekene bruker samme løsning, for slik kan man utnytte potensialet for erfaringsutveksling maksimalt.

Vi må berømme Rogaland fylkesbibliotek for den innsatsen de har lagt ned i å informere og tilgjengeliggjøre Webløft for bibliotekene i Rogaland. På kun få måneder har en rekke nye Webløft-bibliotek poppet opp i Rogaland, til stor glede for resten av Webløft-communityet. Nå er det hele 16 bibliotek i Rogaland som bruker samme nettside-løsning, og da sier det seg selv at Rogaland vil ha glede av felles kompetansedeling og -utvikling! Bibliotekene i Rogaland er også aktive deltagere i facebook-gruppa for Webløft og en viktig bidragsyter i fagfellesskapet! Hurra!

Sjekk ut Rogaland fylkesbibliotek sin nye nettside!

Translate »