Oh yeah! Det skjer virkelig mye i Rogaland om dagen! Denne gangen er det Ryfylkebiblioteket som lanserer ny nettside. Ryfylkebiblioteket består av følgende seks bibliotek: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Sauda, Strand og Suldal. Disse bibliotekene har nå fått seg en felles nettside som tjener som inngangsporten til hver og en av dem. Det er alltid gøy å se flerbiblioteksnettsider og hvordan man det er valgt å løse særlig den strukturelle oppbyggingen av nettsiden. Ryfylkebiblioteket har løst oppgaven forbilledlig, det er lagt stor vekt på ryddighet og oversiktlighet og det er kort vei til det enkelte biblioteks side for brukerne. Vi gratulerer Ryfylkebiblioteket og Rogaland fylkesbibliotek som har hjulpet til med utformingen med superflotte nye nettsider!

Med de seks bibliotekene i Ryfylket med i Webløft vil flere enn 28.000 ny innbyggere møte en Webløft-basert nettside når de besøker biblioteket på nett. For prosjektets del øker antall deltagende bibliotek til 92, og dermed enda flere hyggelige blå markører på oversiktskartet vi har laget over norske bibliotek-nettsider som bruker Webløft og/eller WordPress.

Forsiden av Ryfylkebibliotekets nettside

Sjekk ut Ryfylkebibliotekets nye nettside her!

Translate »