Vi har gleden av å ønske nok et fylkesbibliotek med som bruker av Webløft som sin nettsideplattform. Med Telemark fylkesbibliotek med i folden er det nå tre fylkesbibliotek som bruker Webløft. Dette er gunstig, ettersom ansatte i fylkesbibliotekene er til for folkebibliotekene og skal være utviklingsaktører for disse. At flere og flere ansatte i fylkesbibliotekene derfor daglig har kontakt med de fleste folkebibliotekenes foretrukne nettløsning er vinn-vinn. Slik kan man hjelpe hverandre og dessuten gå sammen om utvikling av nye løsninger om man ønsker det. Fra før av er det Buskerud fylkesbibliotek og fylkesbiblioteket i Akershus som bruker Webløft blant fylkesbibliotekene. Hurra for Telemark fylkesbibliotek, vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med dere!

Sjekk ut Telemark fylkesbiblioteks nye nettsider!

Translate »