Kompetansebygging er helt sentralt for at Webløft – bibliotekenes egen nettløsning skal fungere optimalt. Vi er overbevist om at norske bibliotek er mer enn flinke nok til selv å kunne ivareta de mest grunnleggende kompetanser og tjenester i et økosystem omkring sin tilstedeværelse på nett. -Det er ikke alltid ting er så vanskelig heller, i alle fall ikke i Webløft! Det mest krevende er ofte å ta det første lille steget for å forsøke å løse ting på egen hånd. Det kan i grunn minne litt om “dørstokk-mila” som hindrer oss i å komme i gang med trening. For å slippe å introdusere billige uttrykk som “innloggings-mila” e.l. legger vi i Webløft derfor stor vekt på å lære bort det vi kan. Særlig gjør vi det ved hjelp av korte og konsise instruksjonsfilmer som tar for seg Webløft-løsningen bit for bit. (Vi har et forum også, men det kan vi snakke mer om en annen gang).

Webløftskolen

Vi startet med filmer som forklarte de enkelte operasjoner et bibliotek helt opplagt ønsker å utføre når det starter. For eksempel å bytte ut logo, endre åpningstidene, legge inn katalogsøket ditt osv. Sommeren 2015 har vi tatt flere steg videre og fylt opp med en mengde nye filmer. Dette betyr at vi nå har filmer som tar deg videre inn i Webløft og lærer deg om flere av alle de nyttige mulighetene og funksjonene som ligger i løsningen.  Eksempler fra de nye filmene er nyhetsbrev med Mailchimp, Styr sidene dine via WordPress-appen, Sikkerhetsinnstillinger, Google Analytics og Webløft osv. osv.

Etterhvert som det har blitt flere og flere Webløft-bibliotek ser vi på trafikken på webloft.no at instruksjonsfilmene er det som blir mest brukt. Nyhetssakene får selvfølgelig flere treff når de er ferske, men instruksjonsfilmene har en konstant strøm av besøk som sakte men sikkert øker i antall pr. uke. Det er dette vi nå tar konsekvensen av. Så derfor: Velkommen til Webløft-skolen!

Translate »