Anbefalinger/Boktips

På boktips kan du legge inn bokanmeldelser, med endel spesielle felter for forfatter og lignende. Som alltid vil kun de feltene du faktisk fyller ut vises.

Tittel: Her legger du inn tittelen på boka

Forfatternavn – forfatterens navn, om dere vil skrive det med fornavn eller etternavn først er helt fritt, men vi anbefaler at dere gjør det samme overalt.

Forfatter link – her kan du legge til en link til alle forfatterens bøker på f.ex. bib.no og lignende, hvis du søker opp forfatteren og kopierer URL’en du får da.

Boklink fungerer nesten likt, søk opp boka i deres katalogsystem, og legg inn linken der. Hvis du legger inn dette vil du få opp “lån boka her”-knappen på siden til anmeldelsen.

Kort tekst til forside: Dette er den lille “blurb”‘en som vises under hver bok på forsiden.

Oversetter og illustratørnavn – disse kan dere fylle inn hvis de er aktuelle.

I “Hovedbilde” anbefaler vi at dere legger inn bildet av bokas forside i høydeformat, altså av hele bokforsiden. Da vil WordPress automatisk generere de forskjellige størrelsene den trenger.

Dere kan også legge til forskjellige tipskategorier, om dere har lyst til å legge ut f.ex. filmer, ungdomsbøker, barnebøker, spill, osv, så vil disse da få egne kategorisider.

For å vise en liste over anbefalingene på en side kan du bruke anbefalingsblokka, som du finner mer om her.