Nettsideinnstillinger – start her

Dette er det beste stedet å starte, før du fyller inn innholdet på nettsidene. I “nettside-valg” i venstremenyen kan du fylle inn deres biblioteks eller kommunes profilfarger, logo, favicon og andre lignende valg. Ved å starte med å fylle inn logo og profilfarger vil du kunne bruke fargene i noen av de neste punktene. Du kan også gå tilbake her for å endre eller legge til farger senere.

I favicon-feltet skal det ligge en liten kvadratisk ikon-variant av logoen deres, denne må være i png, . gif, or . jpg. Selve logoen blir aller best hvis du legger den inn i vektorformatet SVG, men det fungerer fint også med .png, .jpg og .gif der også. Logoen i header fungerer suverent best i liggende/horisontalt format, da den kommer til å bli skalert ned til 70px høyde.

Etter å ha lagt inn logo og faviccon kan du fylle inn profilfargene deres. I tillegg til de andre profilfargene anbefaler vi at dere har med hvit eller offwhite, og enten svart eller en *mørk* gråfarge.

Farger kan legges inn enten ved å bruke fargevelgeren, ved å legge inn en HEX-kode (f.ex. #EF6688), eller en rgb eller rgba-kode – eksempelvis rgb(255,255,255) for hvit eller rgba(255,255,255,0.8) for en litt gjennomsiktig hvit.
Du kan også bruke hendlene til høyre for å gjøre en farge kraftigere eller gjennomsiktig.
Til slutt må du legge inn fargenavn, bruk gjerne noen beskrivende så det er lett å huske hva som er hva

Du kan også fjerne en farge ved å trykke på minus-ikonet til høyre for fargen (når du har pekeren over den aktuelle raden), eller kopiere/duplisere en rad – f.ex. for å lage en delvis gjennomsiktig variant av en farge. For å legge til en rad/farge trykker du på “legg til rad”-knappen, og til slutt trykker du på Lagre/update-knappen øverst til høyre.