Nettsideinnstillinger – trinn 2: Skriftsnitt

Her velger du hvilket skriftsnitt eller font du vil at skal brukes på nettstedet. Du kan velge forskjellige fonter for hver overskriftstype, og brødtekst, men det er lurt å begrense seg litt her. Du kan velge blant alle google webfonts, samt de såkalt “websafe” fontene som virker på alle enheter uavhengig av type.

Vær obs på en litt snodig oppførsel på google fonts: Hvis du f.ex. velger Roboto Slab på H1, og vanlig Roboto på H2, h3, osv, og du velger en “tyngde” på Roboto Slab som ikke finnes, så vil den ikke laste inn den fonten i det hele tatt. Hvis du er usikker kan du følge linken i hjelpeteksten for å søke opp din font og se hvilke tyngder som finnes til den. Dette blir spesielt merkbart hvis du velger forskjellige fonter og bare bruker den ene ETT sted med en tyngde som ikke finnes. Hvis du derimot velger samme font på alle overskrift-typene og det bare er en av dem du velger en font-tyngde som ikke finnes, så vil fremdeles alle de andre tyngdene lastes inn. Å velge fontvekter som ikke finnes kan også skape andre feil.