Nettstedinnstillinger – trinn 5: Søk, minside, scripts mm

I denne fanen er det du legger inn koden for søkefeltet helt øverst på siden, noen andre lignende valg, og f.ex. kode for analyseverktøy (google analytics, piwik etc).

Det første punktet er hvis du vil bruke noe annen tittel på “boktips”-arkivsidene enn “boktips”, f.ex. “anbefalinger”, så kan du legge inn det der.

Neste punkt er analytics og evt andre javascript.

Feltet “tittel over søkefelt” brukes ikke i sidetoppen, kun i “søk”-blokken.

“Kode for søkefelt” brukes både i sidetoppen og i “søk”-blokken hvis dere bruker den.

For å få med placeholder-tekst i søkefeltet må koden formatteres tilsvarende nedenfor. Merk at de to linjene nedenfor må starte på sine egne linjer for å fungere.

onfocus=”this.placeholder=””

og
onblur=”this.placeholder=’Søk blant bøker, filmer og musikk‘” />

<form action="https://askoy.bib.no/cgi-bin/m2" method="POST"><input name="mode" value="vt" type="hidden"><input name="st" value="p" type="hidden"><input name="publikumskjema" value="1" type="hidden"><input name="pubsok_txt_0" type="text" placeholder="Søk blant bøker, filmer og musikk" 
onfocus="this.placeholder=''" 
onblur="this.placeholder='Søk blant bøker, filmer og musikk'" />
<input type="submit" value="søk" />
</form>