Hvordan flytte den nye siden fra utviklings-server til “live” server

Det er noen forskjellige måter å gjøre dette på, vi kommer til å gå gjennom den enkleste.

I venstremenyen finner du et valg som heter “duplicator”. Dette er en plugin/utvidelse som lar deg lage en pakke av hele nettstedet, akkurat tilsvarende den dere brukte til å installere webløft-pakka til å begynne med. Den er enkel i bruk, men hvis det er veldig mange bilder (ca 1gb eller mer), så kan den feile, spesielt kombinert med en treg server. I disse tilfellene kan man evt lage en pakke der man utelater “uploads”, altså alt av bildefiler og lignende, og heller bruker eksport+import-verktøyet til å få med disse. Da velger du i såfall bare “media”.

Noen webhotell-leverandører kan også blokkere å kjøre duplicator. Da er den beste løsningen – men litt mer teknisk komplisert – å bare eksportere databasen med f.ex. phpmyadmin, importere den på live/produksjonsserver, flytte over alle filene med ftp, og til slutt bytter ut URL’er rett i databasen. Å forklare dette er litt utenfor området for denne bruksanvisningen, og hvis dere ikke har kompetanse på dette anbefaler vi at dere kontakter f.ex. Akrobat eller andre webutviklere.

Slik lager du en pakke med duplicator

1: Start med å klikke på “duplicator” i venstremenyen, og deretter på “create new” øverst til høyre.

2: I neste vindu kan du først prøve å kjøre alt uten å endre noen innstillinger. Hvis det f.ex. viser seg å være for mange bilder går vi tilbake hit og endrer ting etterpå.

3: Hvis du i neste skritt, som vist nedenfor, får opp en skjerm omtrent som dette kan du gå videre ved å huke av “yes, continue” og trykke på “build”-knappenb (blir blå etter å ha huket av “yes”. Hvis du får opp varsler, spesielt i form av at “size checks” begynner å nærme seg 1gb eller mer, så er det mulig at byggeprosessen vil stoppe opp. Du kan prøve å kjøre den, men om det ikke fungerer må du gå tilbake til start og se på punkt 4.

4: Hvis alt gikk bra i forrige trinn og byggeprosessen gikk fint, kan du hoppe over dette. Hvis det feilet kan du prøve å legge til et filter for å utelate “uploads” fra pakka. I såfall må du hente inn disse på en annen måte, som nevnt tidligere. Når du klikker på “wp-uploads” vil du få opp en sti i feltet under, denne vil se litt annerledes ut avhengig av din server. Prøv så å kjøre byggeprosessen på nytt som nevnt i punkt 3.

5: Hvis alt går som det skal nå skal du få opp denne skjermen, der du kan laste ned installer.php og pakka. Merk at du IKKE skal endre filnavnet på pakka før du laster det opp til den andre serveren. Det er langt og vanskelig, men det skal få være sånn. Installer.php må også hete installer.php – hvis disse legger seg i samme mappe som det ligger en annen “installer.php” kan det hende at den får endret navn – f.ex. “installer(2).php eller noe lignende. I såfall legger du den i en annen mappe (eller sletter den gamle installer.php-fila, sjekk datoene), og endrer navnet på den nye før du laster den opp, og kjører installasjonsprosessen akkurat som tidligere.