Eksportere og importere innhold fra wordpress

For å hente inn f.ex. gamle nyheter, boktips/anbefalinger, bilder og annet innhold fra den gamle siden deres kan dere eksportere dette med “eksport”-funksjonen under “verktøy” i venstremenyen, og deretter bruke den tilsvarende funksjonen for å importere det på utviklingssiden. Disse finner du her:

Her er det lurt å IKKE bruke “alt innhold”, men å minimum dele opp i “innhold” og “media” og deretter importere dette hver for seg. Mange har sikkert også laget boktips eller anbefalinger som vanlige innlegg bare i en egen kategori, dette skal vi senere konvertere til det nye “boktips”/”anbefalinger”-formatet, der de også vil få mulighet til å legge til forfatter og andre spesielle linker, som da vil gjøre at dette kan presenteres på en mer tilpasset måte.

Hvis man importerer alt innhold på engang kan det ta såpass lang tid at mange servere vil stoppe opp, spesielt gjelder dette bilder. Her er det to nyttige tips:

1: Hvis serveren stopper opp importen etter noen minutter – spesielt skjer dette lett når du importerer bilder – så kan du gjenta prossessen med akkurat den fila, og velge å ikke importere eksisterende innhold. Da vil den fortsette med det den IKKE har importert fra før.

2: Om det er helt håpløst å få kjørt importen av bilder kan dere bruke FTP til å kopiere over bildene fra den gamle siden til den nye.

Når du har lastet ned xml-filene med innholdet kan du gå over til den nye siden og gå til “importer” der, det er rett over “Eksporter” i venstremenyen. Der velger du så “WordPress – kjør import” helt nederst.

I neste steg velger du så en av xml-filene du har lastet ned, og trykker på “last opp fil og importer”-knappen (den blir blå og klikkbar når du har lagt inn en fil).

Dette steget må du gjenta for hver fil med innhold du skal legge inn.