Nyhetsblokk

Nyhetsblokka er på mange måter kanskje den enkleste blokka å bruke. Den viser en strøm av de nyeste artiklene/innleggene som er lagt ut på siden, og de eneste valgene man har er hvor mange innlegg/nyheter som skal vises totalt, og hvor mange som skal vises pr rad – der det er et tak på 4 for å ikke gjøre dem for små.

Her er det lurt å tenke litt gjennom hva man setter opp på hver av disse, slik at det totale antallet går opp i antallet pr rad. Eksempelvis er 4 pr rad og 6 totalt ikke et godt valg. Derimot kan 3 pr rad og 6 totalt være fint, da får man to rader med nyheter. 12 totalt vil gå opp i både 2, 3 og 4 pr rad, mens 10 totalt kan bli litt rotete.